• Slovenský
  • Magyar

Úradná tabuľa
Podrobná mapa obce Čebovce - Geoportál

AKTUÁLNE PROJEKTY


Obstaranie záhradných kompostérov

Rekonštrukcia Obecného Úradu
Rekonštrukcia Obecného Úradu

Dokumenty
Fotógaléria
Videógaléria

FACEBOOK

Samospráva
Opäť otvoríme Obecný a Stavebný úrad
19-09-2020

Share this!

Od 21. septembra 2020 (pondelok) Obecný úrad a Stavebný úrad v Čebovciach bude opäť otvorený pre klientov, keďže COVID-19 testy zamestnancov bol negatívny.

Naďalej Vás žiadame o dodržanie hygienických a protiepidemiologických opatrení (nosenie rúšok, dezinfekciu rúk, odstup od druhej osoby).
 
Oznam obvodnej lekárky
19-09-2020

Share this!
Kanalizáció

Obvodný lekár Vám oznamuje, že vzhľadom na výskyt ochorenia na COVID-19 v našej obci je nutné dodržiavať hygienické a protiepidemiologické opatrenia, a to nosenie rúšok v interiéry, časté umývanie a dezinfekcia rúk, odstup od druhej osoby 2 metre.

Zároveň sa obmedzujú návštevy lekára v zdravotnom stredisku do 10.00 hod., a kontaktujte lekára radšej cez telefón (+421 917 502 117). V prípade teploty je nutné informovať lekára telefonicky a nevstupovať do priestoru čakárne.
 
COVID-19 v našej obci
15-09-2020

Share this!

Vážení spoluobčania,

Zaiste ste zaznamenali informácie hygienikov, že prípady ochorenia na COVID-19 už boli zaznamenané aj v okrese Veľký Krtíš a prípadov v rámci celého Slovenska pribúda.

Chceme Vás touto cestou informovať, že tri pozitívne prípady na koronavírus sa vyskytli aj v našej obci Čebovce, čo potvrdili testy. Všetky tri prípady hygienici včas podchytili a občania, ktorí boli pozitívne testovaní, sú v domácej izolácii.

Obecný úrad v Čebovciach v tomto smere úzko spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Veľkom Krtíši a riadi sa odporúčaniami hygienikov. Situáciu s ďalším možným šírením ochorenia COVID-19 hygienici ďalej monitorujú a majú ju pod kontrolou. Všetci kompetentní obyvateľov našej obce ale žiadajú, aby aj naďalej dodržiavali všetky hygienické opatrenia a tiež, aby nešírili neoverené informácie, ktoré sa nezakladajú na pravde.


Obecný úrad v Čebovciach sa bude aj naďalej riadiť radami a odporúčaniami hygienikov a o prípadných opatreniach vás bude včas informovať.
 
Bezplatný odvoz rozmernejšieho biologického odpadu
28-08-2020

Share this!

Triedenie odpadu je pre obec a pre obyvateľov čoraz dôležitejšie (právne povinnosti, ekonomické faktory).

Naša obec aj tým pomôže obyvateľom, že bezplatne odvezie a bezplatne likviduje v miestnej kompostárni biologický odpad, ktorý už veľkosťou nie je vhodný do domáceho kompostéra. Jedná sa hlavne o väčší biologický odpad, ako sú konáre, kríky, hrubšia burina (stonky papriky, stonky paradajok, stonky zemiakov, ...), ktoré napriek platným zákonom mnohí často spaľujú.

Každí, kto má o odvozovú službu záujem nech kontaktujte obecný úrad (kontaktné údaje).
 
Okolie nášho kostola sa skrášľuje
27-08-2020

Share this!

Na skrášlení priestoru pri kostole sa spolupodielali členovia Máriina Légia, Obec Čebovce a zamestnanci obce, a taktiež Mária Konczová, učiteľka ZŠ. Pozrite si fotky!

Viac...
 
Nová tribúna pri futbalovom ihrisku
27-08-2020

Share this!

Bola rekonštruovaná tribúna pri futbalovom ihrisku.

Viac...
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
24-08-2020

Share this!

Dňa 27. augusta 2020 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v budove Základnej školy, pri dodržaní aktuálnych opatrení.

 
Údržba detského ihriska
04-08-2020

Share this!

Údržba detského ihriska v strede obce.

 
Nová strecha nad šatňami našej školy
20-07-2020

Share this!

Rekonštrukcia strechy nad šatňami pri telocvičniach našej školy za 10 000 eur z dotácie Úradu vlády.

 
KORONAVÍRUS – Oznámenia, informácie na jednom mieste
20-07-2020

Share this!

Oznámenia orgánov Slovenskej republiky:

ZÁKAZ všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Občania SR vracajúci sa zo zahraničia musia podstúpiť 14-dennú karanténu vrátane rodinných príslušníkov, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE (SK, HU, ENG) - korona.gov.sk

Čo robiť, ak cestujeme zo zahraničia?
Ako znížiť riziko?
Odporúčania

Oznámenia, informácie:

Rozhodnutie - zákaz usporiadať podujatie - koronavírus - 09.03.2020
Rozhodnutie - karantena - koronavírus - 09.03.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR o karanténe - 09.03.2020

Rušia sa sväté omše - 10.03.2020
OZNAM: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši - 10.03.2020

Uznesenie - vyhlásenie mimoriadnej situácie - koronavírus
- 11.03.2020

Opatrenia a dôležité informácie - Súhrn - 12.03.2020
Rozhodnutie 12.3 - karantena - koronavírus - 12.03.2020

Zatvorenie škôl a školských zariadení - 13.03.2020

     Obmedzenie autobusovej dopravy - 14.03.2020
Dôležité informácie pre občanov, podnikateľov - Okresný Úrad - 14.03.2020
Hrničné prechody uzatvorené - Upozornenie polície - 14.03.2020
Oznam Obecného a Stavebného úradu - 14.03.2020

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia - 16.03.2020
Opatrenia UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok - 16.03.2020
Miestna pošta Vás informuje - 16.03.2020
Oznam obvodnej lekárky - 16.03.2020

Ochranné rúška pre tých, ktorí to najviac potrebujú - 17.03.2020
Červený kríž - oznam - 17.03.2020
Oznam Slovenskej pošty - vyplácanie sociálnych dávok - 17.03.2020
Zmena, doplnenie opatrení ÚVZ pri ohrození verejného zdravia - 17.03.2020

Infografika - 10 odporúčaní - koronavírus - 18.03.2020
Infografika - Čo robiť, ak ste chorý - koronavírus - 18.03.2020
Infografika - Osoby s vyšším rizikom ochorenia - koronavírus - 18.03.2020
Infografika - Pomoc sebe a druhým - koronavírus - 18.03.2020
Čo robiť a nerobiť v karanténe - 18.03.2020
Opatrenie - Karanténa - 18.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR - aktualizácia - 19.03.2020

Oznam Slovenskej pošty - opatrenia - 24.03.2020
Ďalšie ochranné rúška pre obyvateľov - 24.03.2020

Opatrenia UVZ SR - Uzavreté prevádzky - 25.03.2020
Opatrenia UVZ SR - Sociálne služby pre seniorov - 25.03.2020
Odporúčania - Pohreby - 25.03.2020
Opatrenia - Školstvo - 25.03.2020
Opatrenia UVZ SR - Povinnosť nosiť rúška - 25.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (HU/SK) - 30.03.2020
Škola a školské zariadenia budú zavreté až do odvolania - 30.03.2020
Sväté omše sa nebudú slúžiť verejne až do odvolania - 30.03.2020

Podvodníci - Upozornenie polície - 31.03.2020
Infografika - Sociálny odstup - 31.03.2020
Infografika - Hygiena rúk - 31.03.2020
Infografika - Rozdiel pri izolácií - 31.03.2020
Infografika - Ako sa izolovať v domácom prostredí - 31.03.2020

Regionálne futbalové súťaže končia - výsledky sa anulujú - 02.04.2020
Šachové zápasy sa odložia  - 02.04.2020
Ďalšie obmedzenie autobusovej dopravy - 02.04.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa - 05.04.2020
Rukavice, rúšky do komunálneho odpadu - 05.04.2020

Obmedzený pohyb osôb počas veľkonočných sviatkov - 07.04.2020
Oznam - Okresného úradu zatvorený
- 07.04.2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov - 08.04.2020
Sledujte sv. omše počas veľkonočných sviatkov z Čeboviec - 08.04.2020

Nákupy pre seniorov - 09.04.2020

Uznesenie 233/2020 - rozšírenie núdzového stavu - 20.04.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa - 20.04.2020
Vzor potvrdenia o výkone zamestnania - 20.04.2020
Zmena cestovného poriadku autobusovej dopravy - SobotaPlus - 20.04.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - nosenie rúšok - 20.04.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - prevádzky - 23.04.2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - 7. aktualizácia - 24.04.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov - 27.04.2020

 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport - 28.04.2020

Mobilná aplikácia o koronavíruse - Zostaň Zdravý - 01.05.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa - 01.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - prevádzky - 06.05.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - bohoslužby - 06.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa - 18.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - podujatia - 20.05.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - prevádzky - 20.05.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - nosenie rúšok - 20.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa - 21.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa - 26.05.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - prevádzky - 26.05.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa - 26.05.2020

Smart karanténa - 26.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa - 29.05.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - nosenie rúšok - 29.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - hranice - 02.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - hranice CZ - 05.06.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - prevádzky - 05.06.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - nosenie rúšok - 05.06.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - hranice HU, AT - 05.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - prevádzky - 10.06.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - nosenie rúšok - 10.06.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - zrušenie štátnej karantény - 10.06.2020

Skončenie núdzového stavu - Koronavírus - 14.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - hranice - 26.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - podujatia, prevádzky - 26.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - karanténa - 06.07.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - nosenie rúšok - 06.07.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - podujatia, prevádzky - 06.07.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - hranice - 20.07.2020

 
<< Začiatok < Späť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalej > Koniec >>

Zobrazené 1 - 20 z 382

KONTAKTY

Obecný úrad Čebovce
Szedera Fabiana 320/162
Tel: +421 47 488 22 11
Mob: +421 903 700 005

ANKETA

Aký vzťah máte k obci Čebovce?
 

MOMENTY

POZOR!

Vieš o nejakom pripravovanom podujatí, udalosti v našej obci?
Stalo sa niečo v našej obci, o čom sme neinformovali?
Zhotovil si takú fotografiu, ktorá súvisí s našou obcou?

Informuj nás, pošli odkaz, pošli fotku na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovým automatom, musíte mať zapnutý Javascript pre jeho zobrazenie
Ďakujeme