• Slovenský
  • Magyar

COVID-19 TEST
Népszámlálás 2021


Népszámlálás 2021

Úradná tabuľa
Podrobná mapa obce Čebovce - Geoportál

AKTUÁLNE PROJEKTY


Obstaranie záhradných kompostérov

Rekonštrukcia Obecného Úradu
Rekonštrukcia Obecného Úradu

Dokumenty
Fotógaléria
Videógaléria

FACEBOOK

Finančný príspevok pri narodení dieťaťa - Eliza Jakab
26-02-2021  |  Samospráva


Podľa zásad, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo obce Čebovce koncom februára 2019 bol opäť odovzdaný Finančný príspevok pri narodení dieťaťa.

Podporeným dieťaťom je Eliza Jakab (rodičia Kristína Celengová a Róbert Jakab) a bol odovzdaný príspevok vo výške 200 €.

Týmto chce aj vedenie obce pomáhať rodinám a zároveň aj motivovať mladé manželské páry.
 
Testovanie na COVID-19 - Odberné miesta (AKTUALIZOVANÉ)
25-02-2021  |  Samospráva

Tesztelés

V našom okrese už je možné na viacerých miestach a v časoch sa dať otestovať na COVID-19. Zoznam odberných miest budeme postupne aktualizovať.

Príbelce

Kultúrny dom
27. február, sobota: 08.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00
INFORMÁCIE
REGISTRÁCIA

Odberné miesta - Veľký Krtíš

Všeobecná nemocnica s poliklinikou (Nemocničná 456/1)
Pondelok - Sobota : 08.00 - 16.00
REGISTRÁCIA

IVIMED (Železničná 687/1)
Pondelok - Nedeľa : 09.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
REGISTRÁCIA

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (Banícka 679/5)
Pondelok - Piatok : 13.00 - 15.30

Elpo nábytok (Venevská utca 761/1)
Pondelok - Sobota : 09.00 - 13:00, 13.30 - 17.00
REGISTRÁCIA

Areál ELMOUR betón (A.H.Škultétyho 948)
Pondelok - Nedeľa : 08.00 - 12.00, 12.30 - 16:30

Kultúrny dom (Nám. A.H.Škultétyho 738/4)
Pondelok - Nedeľa : 08.00 - 16.00
REGISTRÁCIA

Bývalý Orange a Admiral (SNP 709/9)
Pondelok - Piatok : 12.00 - 20.00, Sobota 08.30 - 17.00
REGISTRÁCIA


Doporučujeme, aby sa testovali občania od 10-65 rokov. Pripravte si občiansky preukaz a kartičku poistenca. Vstupujte iba s rúškom. Postupujte po jednom a dodržiavajte odstupy minimálne 2 metre.

Okres Veľký Krtís - III. stupeň (23.02.2021)
Platnosť testu: 7 dní (od 1.3.2021)

Tesztelés

 
Finančný príspevok pri narodení dieťaťa - Imrich Bakša
24-02-2021  |  Samospráva


Podľa zásad, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo obce Čebovce koncom februára 2019 bol opäť odovzdaný Finančný príspevok pri narodení dieťaťa.

Podporeným dieťaťom je Imrich Bakša (rodičia Alžbeta Pixiadesová a Ladislav Bakša) a bol odovzdaný príspevok vo výške 200 €.

Týmto chce aj vedenie obce pomáhať rodinám a zároveň aj motivovať mladé manželské páry.
 
OZNÁMENIE: Odvoz smeti
24-02-2021  |  OznámeniaOznamujeme občanom, že dňa

26. 02. 2021 (piatok)

budú odvážať smeti z kukanádob.

INFORMAČNÝ LETÁK O ODPADOCH

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre rok 2021
 
KORONAVÍRUS – druhá vlna - Oznámenia, informácie
24-02-2021  |  Samospráva


Informácie, oznámenia v súvislosti vírusom COVID-19 (koronavírus):

 
Rozhodnutie - obemdzenie podujatí do 2. októbra - Červená fáza - 25.09.2020.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - hranice - 30.09.2020.
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - podujatia, prevádzky - 30.09.2020.
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - nosenie rúšok - 30.09.2020.
Núdzový stav na Slovensku - 30.09.2020.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - podujatia, prevádzky - 15.10.2020.
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - nosenie rúšok - 15.10.2020.

Uznesenie - obmedzenie slobody pohybu - 23.10.2020.

Koronavírus - informácie pre seniorov - 27.10.2020.

Uznesenie - obmedzenie slobody pohybu - dodatok - 04.11.2020.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - podujatia, prevádzky - 16.11.2020.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - podujatia, prevádzky, hranice - 26.11.2020.
Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania - 30.11.2020.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - podujatia, prevádzky, hranice - 18.12.2020.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - karanténa - 11.01.2021.
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - hranice - 11.01.2021.
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - podujatia, prevádzky - 11.01.2021.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - podujatia, prevádzky - 26.01.2021.

Úradu verejného zdravotníctva - Vyhláška - Vstup - 27.01.2021.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - podujatia, prevádzky, hranice - 08.02.2021.
Obnovuje sa vyučovanie v našej škole - 08.02.2021.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - karanténa - 17.02.2021.

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva - pohreb - 24.02.2021.
 
Sledujte sv. omše z Čeboviec online
18-02-2021  |  Cirkev


Na základe rozhodnutia Regionálného úradu verejného zdravotníctva sú zakázané verejné bohoslužby.


O omše ale veriaci neprídu, môžete sledovať svätú omšu v televízii, cez internet. Aj z nášho kostola s pánom farárom, Jozefom Novákom budú vysielané bohoslužby naživo online. Technicky to zabezpečí miestny tím VideoProduction, internet zabezpečí MIDINET s.r.o.


Nedeľa, 21. februára 11:00

Odkazy na Youtoube zverejníme vždy na webovej stránke a Facebook stránke obce, a webovej stránke a Facebook stránke farnosti.

Online prenos finančne viete podporiť na účte číslo: SK27 0200 0000 0037 5680 6454. Do poznámky prosíme napísať slovo „online”.
 
Sčítanie obyvateľov 2021
11-02-2021  |  Samospráva

Népszámlálás

Medzi 15. február a 31. marec 2021 sa uskutoční Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

www.scitanie.sk

Prikladáme základné informácie.

Prihláste sa s hrdosťou ku svojej NÁRODNOSTI a uveďte Váš MATERINSKÝ JAZYK.
Nezamieňajte pojem „štátne občianstvo“ či „štátna príslušnosť“ s pojmom „národnosť“.
Výsledky sčítania výrazne pomôžu v oblasti národnostného školstva, kultúry a používania menšinového jazyka.
Népszámlálás
 
 
Obnovuje sa vyučovanie v našej škole
07-02-2021  |  ŠkolaRiaditeľstvo Základnej  školy  s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb Vám  oznamuje, že dňom  08. 02. 2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021 a v súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47 zo dňa 05.02.2021 účinnou od 08.02.2021, v súlade s manuálom „Návrat do škôl“ účinným od 8. februára 2021 obnovuje prezenčnú  formu vyučovania v materskej škole, v základnej škole na prvom stupni, na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v školskom  klube  detí (ŠKD) a zariadení školského stravovania.


Druhí stupeň pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

Podmienkou prezenčného vyučovania a fungovania pre 1. stupeň, ŠKD a ŠJ je otestovanie jedného zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.

Podmienkou prezenčného vyučovania a fungovania na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu je otestovanie jedného zákonného zástupcu žiaka a žiaka druhého stupňa.


 

KONTAKTY

Obecný úrad Čebovce
Szedera Fabiana 320/162
Tel: +421 47 488 22 11
Mob: +421 903 700 005

ANKETA

Aký vzťah máte k obci Čebovce?
 

MOMENTY

POZOR!

Vieš o nejakom pripravovanom podujatí, udalosti v našej obci?
Stalo sa niečo v našej obci, o čom sme neinformovali?
Zhotovil si takú fotografiu, ktorá súvisí s našou obcou?

Informuj nás, pošli odkaz, pošli fotku na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovým automatom, musíte mať zapnutý Javascript pre jeho zobrazenie
Ďakujeme